Rabu, 24 Maret 2010

SEJARAH BATIK BAKARAN

Sejarah pembatikan di desa bakaran tidak lepas berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. yang kemudian melebar keseluruh nusantara termasuk juga di Juwana yaitu di desa bakaran

Fashion Batik

selamat datang di dunia batik.

Sejak puluhan tahun yang lalu batik menjadi icon bangsa indonesia di dunia international. Jenis dan coraknya tergolong amat banyak, namun corak dan variasinya sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah yang amat beragam. Budaya Bangsa Indonesia yang demikian kaya mendorong lahirnya berbagai motif batik tradisioanal dengan ciri kekhususannya sendiri.
Seperti juga batik bakaran yang memiliki corak dan variasi berdasarkan budaya filosofi dari daerahnya.

Batik bakaran berasal dari daerah juwana jawa tengah tepatnya di desa Bakaran, oleh karena itu nama bakaran di jadikan sebagai merek nama batik.